Folgen der Staffel 29

S29E01

S29E01 : Folge 1 6.58/10 (ausgestrahlt am 01/10/2017)

S29E02

S29E02 : Folge 2 6.31/10 (ausgestrahlt am 08/10/2017)

S29E03

S29E03 : Folge 3 5.91/10 (ausgestrahlt am 15/10/2017)

S29E04

S29E04 : Folge 4 6.99/10 (ausgestrahlt am 22/10/2017)

S29E05

S29E05 : Folge 5 6.02/10 (ausgestrahlt am 05/11/2017)

S29E06

S29E06 : Folge 6 6.11/10 (ausgestrahlt am 12/11/2017)

S29E07

S29E07 : Folge 7 6.12/10 (ausgestrahlt am 19/11/2017)

S29E08

S29E08 : Folge 8 6.7/10 (ausgestrahlt am 03/12/2017)

S29E09

S29E09 : Folge 9 7.3/10 (ausgestrahlt am 10/12/2017)

S29E10

S29E10 : Folge 10 (ausgestrahlt am 07/01/2018)

S29E11

S29E11 : Folge 11 (ausgestrahlt am 14/01/2018)