Folgen der Staffel 28

S28E01

S28E01 : Folge 1 6.22/10 (ausgestrahlt am 25/09/2016)

S28E02

S28E02 : Folge 2 6.58/10 (ausgestrahlt am 02/10/2016)

S28E03

S28E03 : Folge 3 7.05/10 (ausgestrahlt am 09/10/2016)

S28E04

S28E04 : Folge 4 6.98/10 (ausgestrahlt am 16/10/2016)

S28E05

S28E05 : Folge 5 6.41/10 (ausgestrahlt am 23/10/2016)

S28E06

S28E06 : Folge 6 6.8/10 (ausgestrahlt am 06/11/2016)

S28E07

S28E07 : Folge 7 6.1/10 (ausgestrahlt am 13/11/2016)

S28E08

S28E08 : Folge 8 6.7/10 (ausgestrahlt am 20/11/2016)

S28E09

S28E09 : Folge 9 6.38/10 (ausgestrahlt am 04/12/2016)

S28E10

S28E10 : Folge 10 6.02/10 (ausgestrahlt am 11/12/2016)

S28E11

S28E11 : Folge 11 6.99/10 (ausgestrahlt am 08/01/2017)

S28E12

S28E12 : Folge 12 6.4/10 (ausgestrahlt am 15/01/2017)

S28E13

S28E13 : Folge 13 6.23/10 (ausgestrahlt am 12/02/2017)

S28E14

S28E14 : Folge 14 6.42/10 (ausgestrahlt am 19/02/2017)

S28E15

S28E15 : Folge 15 6.62/10 (ausgestrahlt am 05/03/2017)

S28E16

S28E16 : Folge 16 6.42/10 (ausgestrahlt am 12/03/2017)

S28E17

S28E17 : Folge 17 6.82/10 (ausgestrahlt am 19/03/2017)

S28E18

S28E18 : Folge 18 6.04/10 (ausgestrahlt am 02/04/2017)

S28E19

S28E19 : Folge 19 6.91/10 (ausgestrahlt am 30/04/2017)

S28E20

S28E20 : Folge 20 6.03/10 (ausgestrahlt am 07/05/2017)

S28E21

S28E21 : Folge 21 6.42/10 (ausgestrahlt am 21/05/2017)

S28E22

S28E22 : Folge 22 (ausgestrahlt am 21/05/2017)