Folgen der Staffel 27

S27E01

S27E01 : Folge 1 5.81/10 (ausgestrahlt am 27/09/2015)

S27E02

S27E02 : Folge 2 6.62/10 (ausgestrahlt am 04/10/2015)

S27E03

S27E03 : Folge 3 7.11/10 (ausgestrahlt am 11/10/2015)

S27E04

S27E04 : Folge 4 7.4/10 (ausgestrahlt am 18/10/2015)

S27E05

S27E05 : Folge 5 6.72/10 (ausgestrahlt am 25/10/2015)

S27E06

S27E06 : Folge 6 6.81/10 (ausgestrahlt am 08/11/2015)

S27E07

S27E07 : Folge 7 6.13/10 (ausgestrahlt am 22/11/2015)

S27E08

S27E08 : Folge 8 7/10 (ausgestrahlt am 06/12/2015)

S27E09

S27E09 : Folge 9 8.29/10 (ausgestrahlt am 13/12/2015)

S27E10

S27E10 : Folge 10 6.63/10 (ausgestrahlt am 03/01/2016)

S27E11

S27E11 : Folge 11 6.71/10 (ausgestrahlt am 10/01/2016)

S27E12

S27E12 : Folge 12 6.62/10 (ausgestrahlt am 17/01/2016)

S27E13

S27E13 : Folge 13 6.32/10 (ausgestrahlt am 14/02/2016)

S27E14

S27E14 : Folge 14 6.52/10 (ausgestrahlt am 21/02/2016)

S27E15

S27E15 : Folge 15 6.33/10 (ausgestrahlt am 06/03/2016)

S27E16

S27E16 : Folge 16 7.11/10 (ausgestrahlt am 13/03/2016)

S27E17

S27E17 : Folge 17 6.4/10 (ausgestrahlt am 03/04/2016)

S27E18

S27E18 : Folge 18 6.22/10 (ausgestrahlt am 10/04/2016)

S27E19

S27E19 : Folge 19 7.09/10 (ausgestrahlt am 24/04/2016)

S27E20

S27E20 : Folge 20 6.7/10 (ausgestrahlt am 08/05/2016)

S27E21

S27E21 : Folge 21 6.29/10 (ausgestrahlt am 15/05/2016)

S27E22

S27E22 : Folge 22 6.8/10 (ausgestrahlt am 22/05/2016)