Folgen der Staffel 26

S26E01

S26E01 : Folge 1 5.83/10 (ausgestrahlt am 28/09/2014)

S26E02

S26E02 : Folge 2 6.88/10 (ausgestrahlt am 05/10/2014)

S26E03

S26E03 : Folge 3 6.41/10 (ausgestrahlt am 12/10/2014)

S26E04

S26E04 : Folge 4 7.29/10 (ausgestrahlt am 19/10/2014)

S26E05

S26E05 : Folge 5 6.23/10 (ausgestrahlt am 02/11/2014)

S26E06

S26E06 : Folge 6 7.89/10 (ausgestrahlt am 09/11/2014)

S26E07

S26E07 : Folge 7 6.82/10 (ausgestrahlt am 16/11/2014)

S26E08

S26E08 : Folge 8 6.43/10 (ausgestrahlt am 23/11/2014)

S26E09

S26E09 : Folge 9 6.69/10 (ausgestrahlt am 07/12/2014)

S26E10

S26E10 : Folge 10 6.81/10 (ausgestrahlt am 04/01/2015)

S26E11

S26E11 : Folge 11 7.2/10 (ausgestrahlt am 11/01/2015)

S26E12

S26E12 : Folge 12 5.85/10 (ausgestrahlt am 25/01/2015)

S26E13

S26E13 : Folge 13 6.23/10 (ausgestrahlt am 08/02/2015)

S26E14

S26E14 : Folge 14 6.62/10 (ausgestrahlt am 15/02/2015)

S26E15

S26E15 : Folge 15 6.5/10 (ausgestrahlt am 01/03/2015)

S26E16

S26E16 : Folge 16 6.8/10 (ausgestrahlt am 08/03/2015)

S26E17

S26E17 : Folge 17 6.72/10 (ausgestrahlt am 15/03/2015)

S26E18

S26E18 : Folge 18 6.71/10 (ausgestrahlt am 19/04/2015)

S26E19

S26E19 : Folge 19 6.81/10 (ausgestrahlt am 26/04/2015)

S26E20

S26E20 : Folge 20 6.2/10 (ausgestrahlt am 03/05/2015)

S26E21

S26E21 : Folge 21 6.7/10 (ausgestrahlt am 10/05/2015)

S26E22

S26E22 : Folge 22 6.81/10 (ausgestrahlt am 17/05/2015)