Folgen der Staffel 10

S10E01

S10E01 : Folge 1 7.68/10 (ausgestrahlt am 19/09/2016)

S10E02

S10E02 : Folge 2 7.39/10 (ausgestrahlt am 26/09/2016)

S10E03

S10E03 : Folge 3 7.4/10 (ausgestrahlt am 03/10/2016)

S10E04

S10E04 : Folge 4 8.09/10 (ausgestrahlt am 10/10/2016)

S10E05

S10E05 : Folge 5 7.5/10 (ausgestrahlt am 17/10/2016)

S10E06

S10E06 : Folge 6 7.49/10 (ausgestrahlt am 27/10/2016)

S10E07

S10E07 : Folge 7 8.08/10 (ausgestrahlt am 03/11/2016)

S10E08

S10E08 : Folge 8 8.18/10 (ausgestrahlt am 10/11/2016)

S10E09

S10E09 : Folge 9 7.5/10 (ausgestrahlt am 17/11/2016)

S10E10

S10E10 : Folge 10 7.5/10 (ausgestrahlt am 01/12/2016)

S10E11

S10E11 : Folge 11 7.6/10 (ausgestrahlt am 15/12/2016)

S10E12

S10E12 : Folge 12 7.39/10 (ausgestrahlt am 05/01/2017)

S10E13

S10E13 : Folge 13 7.01/10 (ausgestrahlt am 19/01/2017)

S10E14

S10E14 : Folge 14 7.3/10 (ausgestrahlt am 02/02/2017)

S10E15

S10E15 : Folge 15 7.3/10 (ausgestrahlt am 09/02/2017)

S10E16

S10E16 : Folge 16 7.2/10 (ausgestrahlt am 16/02/2017)

S10E17

S10E17 : Folge 17 7.61/10 (ausgestrahlt am 23/02/2017)

S10E18

S10E18 : Folge 18 7.2/10 (ausgestrahlt am 09/03/2017)

S10E19

S10E19 : Folge 19 7.12/10 (ausgestrahlt am 30/03/2017)

S10E20

S10E20 : Folge 20 7.21/10 (ausgestrahlt am 06/04/2017)

S10E21

S10E21 : Folge 21 7.3/10 (ausgestrahlt am 13/04/2017)

S10E22

S10E22 : Folge 22 6.82/10 (ausgestrahlt am 27/04/2017)

S10E23

S10E23 : Folge 23 7.11/10 (ausgestrahlt am 04/05/2017)

S10E24

S10E24 : Folge 24 8.6/10 (ausgestrahlt am 11/05/2017)