Folgen der Staffel 8

S08E01

S08E01 : Folge 1 7.36/10 (ausgestrahlt am 17/09/2010)

S08E02

S08E02 : Folge 2 7.26/10 (ausgestrahlt am 24/09/2010)

S08E03

S08E03 : Folge 3 7.37/10 (ausgestrahlt am 01/10/2010)

S08E04

S08E04 : Folge 4 7.18/10 (ausgestrahlt am 08/10/2010)

S08E05

S08E05 : Folge 5 7.2/10 (ausgestrahlt am 15/10/2010)

S08E06

S08E06 : Folge 6 7.06/10 (ausgestrahlt am 22/10/2010)

S08E07

S08E07 : Folge 7 6.98/10 (ausgestrahlt am 29/10/2010)

S08E08

S08E08 : Folge 8 7.05/10 (ausgestrahlt am 05/11/2010)

S08E09

S08E09 : Folge 9 7.17/10 (ausgestrahlt am 12/11/2010)

S08E10

S08E10 : Folge 10 7.47/10 (ausgestrahlt am 26/11/2010)

S08E11

S08E11 : Folge 11 7.12/10 (ausgestrahlt am 03/12/2010)

S08E12

S08E12 : Folge 12 6.98/10 (ausgestrahlt am 10/12/2010)

S08E13

S08E13 : Folge 13 7.06/10 (ausgestrahlt am 17/12/2010)

S08E14

S08E14 : Folge 14 7.19/10 (ausgestrahlt am 07/01/2011)

S08E15

S08E15 : Folge 15 7.67/10 (ausgestrahlt am 24/12/2010)

S08E16

S08E16 : Folge 16 7.3/10 (ausgestrahlt am 14/01/2011)

S08E17

S08E17 : Folge 17 (ausgestrahlt am 25/04/2011)

S08E18

S08E18 : Folge 18 (ausgestrahlt am 02/05/2011)