Folgen der Staffel 3

S03E01

S03E01 : Folge 1 7.2/10 (ausgestrahlt am 16/02/2005)

S03E02

S03E02 : Folge 2 (ausgestrahlt am 23/02/2005)

S03E03

S03E03 : Folge 3 7.5/10 (ausgestrahlt am 02/03/2005)

S03E04

S03E04 : Folge 4 7.4/10 (ausgestrahlt am 09/03/2005)

S03E05

S03E05 : Folge 5 7.5/10 (ausgestrahlt am 23/03/2005)

S03E06

S03E06 : Folge 6 7.36/10 (ausgestrahlt am 30/03/2005)

S03E07

S03E07 : Folge 7 (ausgestrahlt am 18/05/2005)

S03E08

S03E08 : Folge 8 7.2/10 (ausgestrahlt am 09/06/2005)

S03E09

S03E09 : Folge 9 7/10 (ausgestrahlt am 22/06/2005)

S03E10

S03E10 : Folge 10 7.5/10 (ausgestrahlt am 13/07/2005)

S03E11

S03E11 : Folge 11 7.9/10 (ausgestrahlt am 17/07/2005)

S03E12

S03E12 : Folge 12 7.4/10 (ausgestrahlt am 27/07/2005)

S03E13

S03E13 : Folge 13 7.4/10 (ausgestrahlt am 03/08/2005)

S03E14

S03E14 : Folge 14 7.4/10 (ausgestrahlt am 10/08/2005)

S03E15

S03E15 : Folge 15 7.8/10 (ausgestrahlt am 12/10/2005)

S03E16

S03E16 : Folge 16 7.5/10 (ausgestrahlt am 19/10/2005)

S03E17

S03E17 : Folge 17 (ausgestrahlt am 26/10/2005)

S03E18

S03E18 : Folge 18 8.29/10 (ausgestrahlt am 02/11/2005)

S03E19

S03E19 : Folge 19 7.3/10 (ausgestrahlt am 09/11/2005)

S03E20

S03E20 : Folge 20 7.8/10 (ausgestrahlt am 16/11/2005)