Folgen der Staffel 20

S20E01

S20E01 : Folge 1 (ausgestrahlt am 27/09/2018)

S20E02

S20E02 : Folge 2 (ausgestrahlt am 27/09/2018)

S20E03

S20E03 : Folge 3 (ausgestrahlt am 04/10/2018)

S20E04

S20E04 : Folge 4 (ausgestrahlt am 11/10/2018)

S20E05

S20E05 : Folge 5 (ausgestrahlt am 18/10/2018)

S20E06

S20E06 : Folge 6 (ausgestrahlt am 25/10/2018)

S20E07

S20E07 : Folge 7 (ausgestrahlt am 01/11/2018)

S20E08

S20E08 : Folge 8 (ausgestrahlt am 08/11/2018)

S20E10

S20E10 : Folge 10 (ausgestrahlt am 29/11/2018)

S20E11

S20E11 : Folge 11 (ausgestrahlt am 10/01/2019)

S20E12

S20E12 : Folge 12 (ausgestrahlt am 17/01/2019)

S20E13

S20E13 : Folge 13 (ausgestrahlt am 31/01/2019)