Folgen der Staffel 19

S19E01

S19E01 : Folge 1 (ausgestrahlt am 27/09/2017)

S19E02

S19E02 : Folge 2 (ausgestrahlt am 04/10/2017)

S19E03

S19E03 : Folge 3 (ausgestrahlt am 11/10/2017)

S19E04

S19E04 : Folge 4 (ausgestrahlt am 18/10/2017)

S19E05

S19E05 : Folge 5 (ausgestrahlt am 25/10/2017)

S19E06

S19E06 : Folge 6 (ausgestrahlt am 08/11/2017)

S19E07

S19E07 : Folge 7 (ausgestrahlt am 29/11/2017)

S19E08

S19E08 : Folge 8 (ausgestrahlt am 06/12/2017)

S19E09

S19E09 : Folge 9 (ausgestrahlt am 03/01/2018)

S19E10

S19E10 : Folge 10 (ausgestrahlt am 10/01/2018)

S19E11

S19E11 : Folge 11