Folgen der Staffel 18

S18E01

S18E01 : Folge 1 7.93/10 (ausgestrahlt am 21/09/2016)

S18E02

S18E02 : Folge 2 7.82/10 (ausgestrahlt am 28/09/2016)

S18E03

S18E03 : Folge 3 6.43/10 (ausgestrahlt am 05/10/2016)

S18E04

S18E04 : Folge 4 7.11/10 (ausgestrahlt am 12/10/2016)

S18E05

S18E05 : Folge 5 7.62/10 (ausgestrahlt am 26/10/2016)

S18E06

S18E06 : Folge 6 7.74/10 (ausgestrahlt am 09/11/2016)

S18E07

S18E07 : Folge 7 7.84/10 (ausgestrahlt am 04/01/2017)

S18E08

S18E08 : Folge 8 7.75/10 (ausgestrahlt am 11/01/2017)

S18E09

S18E09 : Folge 9 8.42/10 (ausgestrahlt am 18/01/2017)

S18E10

S18E10 : Folge 10 8.57/10 (ausgestrahlt am 08/02/2017)

S18E11

S18E11 : Folge 11 8.61/10 (ausgestrahlt am 15/02/2017)

S18E12

S18E12 : Folge 12 7.92/10 (ausgestrahlt am 22/02/2017)

S18E13

S18E13 : Folge 13 8.13/10 (ausgestrahlt am 22/03/2017)

S18E14

S18E14 : Folge 14 8.21/10 (ausgestrahlt am 29/03/2017)

S18E15

S18E15 : Folge 15 8.12/10 (ausgestrahlt am 05/04/2017)

S18E16

S18E16 : Folge 16 (ausgestrahlt am 26/04/2017)

S18E17

S18E17 : Folge 17 (ausgestrahlt am 03/05/2017)

S18E18

S18E18 : Folge 18 (ausgestrahlt am 10/05/2017)

S18E19

S18E19 : Folge 19 (ausgestrahlt am 17/05/2017)

S18E20

S18E20 : Folge 20 (ausgestrahlt am 24/05/2017)

S18E21

S18E21 : Folge 21 (ausgestrahlt am 24/05/2017)