Folgen der Staffel 16

S16E01

S16E01 : Folge 1 8.48/10 (ausgestrahlt am 24/09/2014)

S16E02

S16E02 : Folge 2 7.62/10 (ausgestrahlt am 01/10/2014)

S16E03

S16E03 : Folge 3 8/10 (ausgestrahlt am 08/10/2014)

S16E04

S16E04 : Folge 4 8.27/10 (ausgestrahlt am 15/10/2014)

S16E05

S16E05 : Folge 5 7.81/10 (ausgestrahlt am 22/10/2014)

S16E06

S16E06 : Folge 6 7.71/10 (ausgestrahlt am 05/11/2014)

S16E07

S16E07 : Folge 7 8.12/10 (ausgestrahlt am 12/11/2014)

S16E08

S16E08 : Folge 8 6.52/10 (ausgestrahlt am 19/11/2014)

S16E09

S16E09 : Folge 9 7.41/10 (ausgestrahlt am 10/12/2014)

S16E10

S16E10 : Folge 10 7.43/10 (ausgestrahlt am 07/01/2015)

S16E11

S16E11 : Folge 11 7.89/10 (ausgestrahlt am 14/01/2015)

S16E12

S16E12 : Folge 12 7.8/10 (ausgestrahlt am 21/01/2015)

S16E13

S16E13 : Folge 13 7.14/10 (ausgestrahlt am 04/02/2015)

S16E14

S16E14 : Folge 14 3.23/10 (ausgestrahlt am 11/02/2015)

S16E15

S16E15 : Folge 15 6.84/10 (ausgestrahlt am 18/02/2015)

S16E16

S16E16 : Folge 16 6.54/10 (ausgestrahlt am 25/02/2015)

S16E17

S16E17 : Folge 17 6.93/10 (ausgestrahlt am 25/03/2015)

S16E18

S16E18 : Folge 18 6.05/10 (ausgestrahlt am 01/04/2015)

S16E19

S16E19 : Folge 19 6.34/10 (ausgestrahlt am 08/04/2015)

S16E20

S16E20 : Folge 20 8.12/10 (ausgestrahlt am 29/04/2015)

S16E21

S16E21 : Folge 21 7.14/10 (ausgestrahlt am 06/05/2015)

S16E22

S16E22 : Folge 22 6.84/10 (ausgestrahlt am 13/05/2015)

S16E23

S16E23 : Folge 23 7.62/10 (ausgestrahlt am 20/05/2015)